قصه هاي قرآني

داستان هایی از پیامبران

عکس مقبره آدم و حوا بعد از این که شیطان از دستور خدا سر باز زد و به آدم سجده نکرد خداوند نعمت خود را از شیطان باز گرفت و از رحمت خود دور کرد.آنگاه آدم و همسرش را در بهشت جای داد و گفت از همه نعمت های بهشت استفاده کنید ....بخورید و بیاشامید  ولی آنرا از نزدیک شدن به یک درخت  نهی کرد و به آن درخت اشاره کردو گفت اگر از میوه آن بخورید از زمره ستمکاران خواهید بود...ولی اگر از آن دوری کنید نعمتهای بهشت را برایتان همیشگی خواهم کرد...

آدم در بهشت جای گرفت و از آنچه میخواست بهره برد...برای شیطان خیلی سخت بود که آدم و همسرش در رفاه و خوشی باشند و او رانده درگاه خدا و دور از بهشت بسر ببرد...بنابراین تصمیم گرفت انتقام بگیرد و با نیرنگ آرام آرام وارد بهشت شد و در آشکار و نهان با آدم سخن گفت  وخود را دوست پاکدل و با اخلاص معرفی کرد...و گفت خداوند شما را از خوردن این درخت نهی کرده مگر برای آنکه اگر بخورید دو فرشته میشوید یا در بهشت جاودان خواهید شد....

شیطان دید آدم و همسرش از مشورت او گریزانندو به حرف او گوش نمیدهند بنابراین برای ایشان قسم یاد کرد که من خیر خواه شما هستم و...

بنابراین نیرنگ خود را این گونه بیان کرد که این درخت چه بوی خوشی دارد. چقدر مزه اش عالی و رنگش دلپذیر است ...آدم و همسرش از سخن او فریفته شدند  و گول  وعده های شیرینش را خوردند واز او پیروی کردندو....چون آدم و حوا از درگاه خدا بیرون رفتند خداوند نعمت خود را از ایشان گرفت و بهشت را بر آنان حرام کرد .

آدم و همسرش به درگاه خداوند توبه کردند و گفتند ما به خویشتن ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و نبخشی از زیانکاران خواهیم بود...

خداوند فرمود بیرون روید جایگاه شما در زمین خواهد بود و تا روز قیامت دشمن همدیگر خواهید بود

خداوند توبه آنان را پذیرفت و از گناهشان چشم پوشید ...ولی نه به آن معنی که بتوانند دوباره به بهشت بازگردنند ...خداوند فرمان داد از بهشت بیرون روندو به آنها اطلاع داد که دشمنی بین ایشان و شیطان ادامه خواهد داشت و باید از فتنه او بر حذر باشید ...از جانب من وسیله ای برای راهنمایی شما خواهد آمد ...هر کس پیروی او را کرد گمراه و بدبخت نخواهد شد....


نوشته شده در یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 19:30 توسط ترنج| |
طبقه بندی: داستان حضرت آدم (ع) 

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin